Szanowni Państwo,
 

Mam zaszczyt i przyjemność  zaprosić Państwa po raz kolejny do Krakowa na  IX Sympozjum  „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”, które odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2014 r. Miejscem obrad będzie tradycyjnie Teatr im. Juliusza Słowackiego, którego Jubileusz 120-lecia obchodzono w minionym roku.
Pragniemy aby wnętrze Teatru w czasie naszego spotkania stało się współczesnym forum, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze  osiągnięcia medycyny transplantacyjnej, mogące przyczynić się do optymalizacji decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u naszych pacjentów. Pragniemy skupić się na zagadnieniach leczenia immunosupresyjnego pacjentów poddawanych retransplantacji oraz modyfikacji leczenia immunosupresyjnego w zaawansowanej dysfunkcji przeszczepu.
Wierzę też, że naukowe spotkanie środowiska transplantologów będzie impulsem do pogłębienia współpracy  i okazją do wymiany naszej wiedzy i doświadczenia w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników przeszczepiania.
 Zgodnie z tradycją naszych spotkań pragniemy aby pobyt w Krakowie zapisał się w Państwa pamięci nie tylko jako doniosłe wydarzenie naukowe ale również stał się miejscem udanych spotkań towarzyskich.
Chcielibyśmy zatem powitać Państwa w atmosferze sprzed siedmiuset lat zapraszając do Podziemi krakowskiego Rynku, a po zakończeniu obrad zapraszamy do Teatru na klasykę gatunku czarnego humoru w pełnej nieprzewidzianych zwrotów akcji sztuce „Arszenik i stare koronki”.


Mam nadzieję, że interesujący program naukowy i atmosfera Krakowa
w zimowej aurze skłonią Państwa do udziału w sympozjum.

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem,

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik


 

 

Sponsorzy:

  
 

 
 
Termin:
11-13 grudnia 2014

Miejsce obrad:

Teatr im. Juliusza Słowackiego
Plac Świętego Ducha 1
Kraków

Organizator Sympozjum:
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
Instytutu Transplantologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59
tel. 22 502 12 32, fax 22 502 21 26
e-mail: mdurlik@wum.edu.pl